Vi i Romm AS har spesialisert oss på å levere til områder som de tradisjonelle tilbyderne ikke når med teknologi som koax, telefonlinjer eller fiber.
Vi leverer til områder på Romerike. Utbygging pågår kontinuerlig.